بازگشت
و من رفتم تا انتهای کوچه بن بست تنهایی

تا منتهای دوستت دارم های پوشالی

تا نا کجا آباد عشق سرد و بیفرجام

تا برزخ دلشورهای تلخ و نافرجام

و اینک بازآمده تنها

دل از کف رفته و تنها

 

 

 

|+| نوشته شده توسط f.m در یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲  |
 
 
بالا